TitanWebDesign

Grafički dizajin

Grafički dizajn je vizuelna komunikacija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Dieter Rams: 10 principa dobrog dizajna

Rams je predstavio ideju održivog dizajna, zbog problema zastarelosti dizajna, koji se javlja sve brži brže. On je postavio sebi pitanje “Da li je moj dizajn dobar?” Odgovor je formirao kroz sledećih 10 principa:
Dobar dizajn je:

Inovativan – Napredovanje tehnologije može biti naporno i iscrpljujuće. Napredak tehnologije nam uvek nudi nove mogućnosti, ali ukoliko je dizajn maštovit i inovativan, uz napredaj tehnologije, on može biti samo bolji, nikako zastareo ili loš

Cini proizvod korisnim – Proizvod se kupuje da bi bio korišćen. Mora da zadovolji ne samo funkcionalne, već i estetske kriterijume. Dobar dizajn će naglasiti sve dobre strane proizvoda

Je estetski dobar Estetski kvalitet proizvoda je povezan sa korisnim svojstvima, zato što se proizvodi koriste svaki dan i pomažu korisnicima. Samo dobro dizajnirani proizvodi mogu biti lepo

Čini proizvod korisnim – Naglašava strukturu proizvoda i njegovu funkciju i budi intuiciju korisnika.

Čini proizvod razumljivim – Proizvod se kupuje da bi bio korišćen. Mora da zadovolji ne samo funkcionalne, već i estetske kriterijume. Dobar dizajn će naglasiti sve dobre strane proizvoda

Nenametljiv – Svrha proizvoda je poput alata. Proizvod nije ukras, niti umetničko delo i njihov dizajn treba biti neutralan i uzdržan i kao takav treba da ostavi korisniku prostora za prvi utisak.

Iskren – Ne činite proizvod moćnijim, inovativnijim, lepšim i vrednijim nego što on zapravo jeste. Ne manipuliše korisnicima obećavajući ono što ne može ispuniti.

Trajan – Izbegava trendove i kao takav nikad ne zastareva. Za razliku od dizajna vođenih trendovima, oni traju duže.

Isplaniran do najsitnijih detalja – Ništa ne sme biti prepušteno slučaju. Briga i preciznost u dizajnu izazivaju poštovanje kod korisnika

Prilagodljiv je svakom okruženju – Okruženje daje značajan doprinos dizajnu. Dobar dizajn nas štedi bilo kakve štete koju može proizvod prouzrokovati tokom svog veka trajanja