Valis.rs

Pogledajte na valis.rs

Ustanova za fizičku kulturu „Valis“ – Valjevo, osnovana je 20. aprila 1990. godine, odlukom Skupštine opštine Valjevo.Osnovna delatnost ustanove je realizacija stručno-pedagoških programa, upravljanje, korišćenje i održavanje sportskih objekata i terena, učešće u akcijama i aktivnostima od posebnog društvenog interesa.