Tov.rs

Tov.rs

Filološko tumačenje nastanka imena Valjevo dovodi nas do starog slovenskog ličnog imena Valj, tako da je VALjEVO kao prisvojni pridev označavao vlasništvo feudalnog poseda. Ovu pretpostavku potvrđuje i priča po kojoj je Valj bio vlasnik drumske krčme oko koje se potom razvilo naselje, današnje Valjevo. Postoji i hipoteza po kojoj je reč Valjevo nastala od starog latinskog izraza VALLIS – dolina.