TitanWebDesign

Flajeri

FLAJERI

Bilo da prodajete nešto ili pokrećete novi biznis, flajer je jedan od najjeftinijih ali i najefikasnijih načina za privlačenje pažnje potencijalnih klijenata. Flajer ili letak je papir manje ili srednje veličine, jednostrane ili obostrane štampe i predstavlja često koriščen vid reklamiranja. Najčešći format flajera je A6 (10,5 x 14,8 cm).


DIZAJN FLAJERA

Flajer treba da sadrži osnovne informacije o vašem preduzeću i proizvodima ili uslugama koje nudite. Flajeri ne smeju biti pretrpani informacijma i bojama jer to izaziva suprotan efekat. Dobar flajer s jednostavnim ali efektnim dizajnom ostaviće najbolji utisak na potencijalne klijente.

Za dizajn flajera najbitnije je pronaći sklad između teksta, slika i boja. Ako imate više proizvoda ili usluga koje želite da rpikažete na flajeru, da ne bi došlo do zagušenja informacijama, postoje dva rešenja.

Prvo rešenje je kreiranje više stilski povezanih letaka, a drugo je kreiranje prospekta.

Prospekt je sličan flajeru. Sastoji se od lista A4 formata koji je 2 puta savijen po dužoj stranici tako da neotvoren deluje kao letak. Nemojte pogrešiti u izboru sredstva reklamiranja i odlučite se za odgovarajući vid oglašavanja.